UM Wear by sme mohli nazvať takým partnerským projektom portálu Ultras Magazine a aj preto možno očakávať, že produkty v našej ponuke budú prevažne s fanúšikovskou tématikou. To však nie je všetko, okrem grafického spracovania oblečenia a suvenírov dbáme aj na kvalitu, pretože sme presvedčení, že ak si chcete kúpiť kvalitné oblečenie, nemusí hneď stáť desiatky či stovky eur. Všetko je to o prístupe a prioritách, ktoré si musí každý predajca určiť, medzi tie naše najhlavnejšie priority patrí „prijateľná cena“ a „spokojnosť zákazníka“.

Zákazníci
Širokej vrstve obyvateľstva chceme ponúknuť pekné a kvalitné produkty za čo najvýhodnejšie ceny. V tom vidíme obrovskú povinnosť. Všetci v UM tíme sme orientovaní iba na zákazníka a pri každej našej činnosti je zákazník vždy v strede pozornosti, preto tvrdo pracujeme, aby sme si zaslúžili jeho dôveru. Organizačná štruktúra, pracovné postupy a praktická spolupráca v rámci celého tímu prebiehajú tak, aby vždy smerovali k dosiahnutiu tohto cieľa.

Členovia UM
Aby sme dosiahli zákazníkovu spokojnosť, podávajú naši členovia nadpriemerné výkony. Všetkých našich členov považujeme za osobnosti s jedinečnými schopnosťami, či je to grafický dizajnér, ktorý vynikajúco ovláda prácu s grafikou, tím výrobcov, ktorí dbajú na kvalitu, ktorá spod ich rúk vzíde, kontrolórky kvality či ľudia, ktorí majú na starosti komunikáciu so zákazníkmi. Všetci sú nie iba precízne vyškolení, ale i plne podporovaní a to sa odráža pri dosahovaní stanovených cieľov.

Dodávatelia
UM Wear sa snaží nakupovať tovary a služby za čo možno najvýhodnejšie ceny, dbá však pritom samozrejme aj na kvalitu. Dôraz kladieme najmä na férové a partnerské správanie.

Ľudia v núdzi
Aj keď sme na trhu ešte veľkou neznámou a zisky nie sú ohromujúce, snažíme sa podporovať sociálne slabšie rodiny či ľudí v núdzi. Rovnako tak sa menšej podpory od nás dostalo aj mladým fanúšikom s rôznymi chorobami, ktoré im komplikujú či znemožňujú užívať si športové aktivity, v horších prípadoch im zdravie nedovolí iba jednoducho sledovať ich obľúbený šport.