Spôsob platby si zákazník zvolí z týchto možností:
•    hotovosťou na dobierku pri doručení tovaru Slovenskou poštou (od spotrebiteľa preberá hotovosť kuriér/pracovník Slovenskej pošty) alebo
•    bezhotovostným prevodom na č. účtu dodávateľa v tvare IBAN: SK5202000000002559332953

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech dodávateľovho bankového účtu do štyroch dní odo dňa odoslania objednávky spotrebiteľom.